Đang tải...
Đang gửi...

Vietalogicstics sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Trụ sở văn phòng :  Số 358 Đà Nẵng,  P. Đông Hải 1,  Q. Hải An,  TP. Hải Phòng
VPĐD Hồ Chí Minh: Phòng C5-01A Luxcity, 528 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP HCM

  Tel: 0313.979.862

  Fax: 0313.979.860

  Email: vieta@logicstics.com.vn

  Website: www.vietalogicstics.com.vn

Đối tác - khách hàng

hotline 1900988914
Tải về Profile